Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Σημαντική ανακοίνωση για το διαγωνισμό των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ.

Π.Ο.Ε.Σ. - Σημαντική ανακοίνωση για το διαγωνισμό των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 137/2019 έγγραφό μας (δείτε εδώ), σχετικώς με τη μη δυνατότητα συμμετοχής των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μας απάντησε ως εξής:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ 6000-2-6322-α by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Υπενθυμίζουμε ότι και σε παλαιότερο διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. δεν δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των ΕΠ.ΟΠ. (δεν υπήρχε ο θεσμός των Ο.Β.Α. τότε) και η διοίκηση (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) απέρριπτε τις αιτήσεις των ΕΠ.ΟΠ., πλην όμως το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με απόφασή του, έκρινε ότι το κώλυμα αυτό συμμετοχής των υπηρετούντων, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων, ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, κρίθηκε αντισυνταγματικό, καθόσον «αντίκειται στο άρθρο 5 (παρ. 1) του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την προσωπική και οικονομική ελευθερία, ως ατομικό δικαίωμα, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, διότι εισάγει υπέρμετρο περιορισμό, για τον οποίο δεν προκύπτει ο σκοπός του νομοθέτη και η αναγκαιότητα και ο πρόσφορος χαρακτήρας αυτού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Επιπλέον αποτελεί αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των υποψηφίων σε διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών, σε σχέση με τους υποψήφιους των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας», με συνέπεια να ακυρωθεί από το δικαστήριο η άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων στον διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών με την αιτιολογία ότι υπηρετούσαν στις ΕΔ και ήδη οι δικαιωθέντες έχουν προσληφθεί ως ειδικοί φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία.

Τονίζουμε, περαιτέρω, ότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος Ο.Β.Α. να προσφύγει στα δικαστήρια είναι να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα (μέχρι 26/8/2019) αίτηση συμμετοχής του στον τρέχοντα διαγωνισμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απόρριψης της τυχόν κατατεθείσης αίτησης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδία μας στα τηλ. 2168004777 ή 2168004778.