Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Τα ευαίσθητα δεδομένα για τους ΕΥ και ΥΓ στη ΒτΕ

Π.Ο.Ε.Σ. - Τα ευαίσθητα δεδομένα για τους ΕΥ και ΥΓ στη ΒτΕ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 413/2019 έγγραφό μας (δείτε εδώ), σχετικώς με την αναγραφή των προσδιοριστικών για κάθε ένα και κάθε μία συνάδελφο ειδικών καταστάσεων ελαφράς υπηρεσίας (ΕΥ) και υπηρεσίας γραφείου (ΥΓ) ανηκόντων στο ΣΞ, η ΜέΡΑ 25 και η βουλεύτριά του, κα Σοφία Σακοράφα, φέρνει το θέμα στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς   :           τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Θέμα   :           Ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος αξιωματικών

                        Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου (Ε.Α. και Υ.Γ.)

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένες καταγγελίες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τα στελέχη ειδικών καταστάσεων του Στρατού Ξηράς και ειδικότερα τους αξιωματικούς ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου.

Στην ελαφρά υπηρεσία κατατάσσονται εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, είναι ανίκανοι για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας γραφείου και οφείλουν να αναφέρονται πλέον μετά τον βαθμό τους ως ΕΥ, π.χ. Λοχαγός ΠΖ-ΕΥ. Στην υπηρεσία γραφείου κατατάσσονται εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι συνεπεία τραύματος ή νοσήματος σε διατεταγμένη υπηρεσία, είναι ανίκανοι για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας γραφείου, και οφείλουν να αναφέρονται πλέον μετά τον βαθμό τους ως ΥΓ, π.χ. Λοχαγός ΠΖ-ΥΓ.

Επειδή κατά πάγια πρακτική μόνον όμως οι εν ενεργεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων αναγράφονται, προσφωνούνται και αναφέρονται, σε όλα τα επίσημα έγγραφα δηλαδή δελτία ταυτοτήτων, υπηρεσιακά έντυπα κ.λπ., αλλά επίσης και οι ίδιοι οφείλουν να αναφέρουν οποτεδήποτε και αν κληθούν, αμέσως μετά το βαθμό και το Ο/Σ που καθένας ανήκει και το χαρακτηριστικό της κατάστασής τους.

Επειδή η πρακτική αυτή (ορθώς) δεν ακολουθείται στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, για τα οποία πουθενά δεν μνημονεύεται κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Επειδή η παγιωμένη αυτή πρακτική αποτελεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος των στελεχών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων που κατατάσσονται ως ελαφράς υπηρεσίας ή υπηρεσίας γραφείου,

Επειδή η υγεία των πολιτών και τα δεδομένα που αφορούν σε αυτήν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται με ειδικό νομικό πλέγμα συνδυασμένων διατάξεων του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/97), του Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005), του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και του νόμου που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2016/680 (ν. 4624/2019),

Επειδή οι ενδείξεις «ΕΥ» (ελαφράς υπηρεσίας) και «ΥΓ» (υπηρεσίας γραφείου), για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, αποκαλύπτουν κατάσταση της υγείας τους και συνεπώς οι ενδείξεις αυτές στοχοποιούν ευθέως τα συγκεκριμένα στελέχη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αφού τα αναγκάζουν να δηλώνουν με τον πλέον επίσημο τρόπο προς όλους ακόμη και τους μη έχοντες λόγο να λαμβάνουν τέτοια γνώση, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας,

Επειδή η κατά τα παραπάνω διαμορφωμένη κατάσταση ενέχει αναιτίως σαφή και ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των στελεχών ειδικών καταστάσεων του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων και συγκεκριμένα των Ελαφράς Υπηρεσίας και των Υπηρεσίας Γραφείου.

Επειδή η κατάσταση αυτή δημιουργεί  τη μέγιστη ανησυχία αλλά και απογοήτευση στον κύκλο όλων των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Υπάρχει η πρόθεση αποκατάστασης της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των στελεχών ειδικών καταστάσεων του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, ως προς τα στελέχη ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου που, κατά ανεπίτρεπτη πρακτική, υποχρεούνται να αναφέρονται αλλά και αναγράφονται και προσφωνούνται σε όλα τα επίσημα έγγραφα με το χαρακτηριστικό της κατάστασής τους (ΕΥ ή ΥΓ);

Με ποιες άμεσες αναγκαίες ενέργειες θα υλοποιηθεί αυτή η αποκατάσταση;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα

ΜΕΡΑ25 ΕΡΩΤΗΣΗ 1561-30.10.19 Στρατιωτικοί ΕΥ Και ΥΓ by ΠΟ ΕΣ on Scribd