Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Τί γίνεται με την αρρυθμία που προέκυψε με το επίδομα ενοικίου;

Π.Ο.Ε.Σ. - Τί γίνεται με την αρρυθμία που προέκυψε με το επίδομα ενοικίου;

Από τη 02.1.2019, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7/2019 έγγραφο (δείτε εδώ) είχαμε αναδείξει το πρόβλημα που προέκυψε κίνδυνο να χάσουν συνάδελφοί μας το επίδομα ενοικίου ή επίδομα στέγασης, από μια τυπική αβλεψία στο σχετικό νόμο, επειδή παίρνουν επιτόκιο καταθέσεων υψηλότερο από την τράπεζα Πειραιώς και η εφορία θεωρεί ότι είναι πλούσιοι.

Το έγγραφο κατατέθηκε από τον τότε ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας, κ. Ν. Νικολόπουλο (δείτε εδώ) και προσφάτως από το ΚΚΕ (δείτε εδώ).

Ο ΥΕΘΑ, κ. Ν. Παναγιωτόπουλος με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/2132/16633/03.10.2019 απάντησή του, γνώρισε ότι το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο προβαλλόμενων από το προσωπικό, αιτημάτων, ζήτησε την τροποποίηση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ, ως προς τον υπολογισμό του περιουσιακού τεκμηρίου. Κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου τα προνομιακά επιτόκια που παρέχουν στο προσωπικό οι συμβάσεις συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με Πιστωτικά Ιδρύματα να μη επιφέρουν απώλεια του προσδοκώμενου κοινωνικού επιδόματος, λόγω της υπέρβασης του ορίου των ετήσιων τόκων, εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται τα οριζόμενα κριτήρια, μεταξύ των οποίων και το όριο των καταθέσεων.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΙΚ by ΠΟ ΕΣ on Scribd