Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το ΣτΕ για την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης των στρατιωτικών

Το ΣτΕ για την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης των στρατιωτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι, η εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως της Π.Ο.Ε.Σ. για την ακύρωση της παράλειψης έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί ρυθμίσεως του ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της θεσπιζόμενης στο άρθρο 127 ν. 4472/2017 ειδικής αποζημιώσεως του στρατιωτικού προσωπικού που εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία είχε προσδιορισθεί για συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την δικάσιμο της 13-05-2019. αναβλήθηκε με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου για την 21η Οκτωβρίου 2019.