Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.ΕΘ.Α.: Διορθώνουμε την ασάφεια για τους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν έως 31.12.2015

Υ.ΕΘ.Α.: Διορθώνουμε την ασάφεια για τους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν έως 31.12.2015

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 473/2019 έγγραφό μας (δείτε εδώ) σχετικώς με την ασάφεια και αβλεψία που προέκυψε κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2439/1996 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνταγματική αρχή της ισότητας), για την προαγωγή των προερχομένων εξ ΑΣΣΥ Αξιωματικών που κατετάγησαν το έτος 1990, συμπλήρωσαν δε είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31.12.2015 και το ερώτημα που κατατέθηκε, στη ΒτΕ με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το βουλευτή Λακωνίας της ΝΔ κ. Αθανάσιο Δαβάκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απήντησε ότι για τον υπολογισμό, για τον οποίο κρίθηκε ότι προκύπτει κάποια ασάφεια, εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε να είναι πρόδηλη η διαδικασία υπολογισμού των προαναφερθέντων ετών υπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία με τους Αξιωματικούς ίδιας προέλευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2014.

ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΣΣΥ 1990 by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΣΣΥ 1990 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd