Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΕΘΑ: Η άδεια ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της ηλικίας των 30 μηνών του τέκνου

ΥΕΘΑ: Η άδεια ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της ηλικίας των 30 μηνών του τέκνου

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 584/2019 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 232/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) (δείτε εδώ), σχετικά με την επέκταση της άδειας ανατροφής τέκνου που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί μέχρι την ηλικία του 6ου έτους των τέκνων τους, κατ΄ αναλογία με τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και το ερώτημα που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, γνώρισε ότι:

Κατ’ αρχάς, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, υφίσταται νομικό έρεισμα για το διαφοροποιημένο καθεστώς χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου , κατά το μέρος που αφορά στο όριο ηλικίας του τέκνου για τα στελέχη των ΕΔ σε σχέση με το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δεδομένης της διαφορετικής και μοναδικής φύσης των καθηκόντων και της σημασίας τους για τη λειτουργία του κράτους, λαμβανομένης υπόψη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας από εξωτερικούς κινδύνους.

Ως ιδιαίτερος λόγος που δικαιολογεί, τη διαφορετική μεταχείριση είναι η ανάγκη μη ανατροπής του μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΕΔ, σε ό,τι αφορά στην επιχειρησιακή αξιοποίηση, τη διαρκή εκπαίδευση, το σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων καθώς και τον προγραμματισμό των διαδικασιών σταδιοδρομικής εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ.

Πιθανή επέκταση του ηλικιακού ορίου της χορηγούμενης αδείας, μέχρι τη συμπλήρωση των έξι ετών, οδηγεί σε δημιουργία μεγάλου χρονικού περιθωρίου αβεβαιότητας για τη χρήση του δικαιώματος, με συνέπεια να επηρεάζει ζωτικά υπηρεσιακά ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση το ισχύον καθεστώς χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου σε στρατιωτικούς, εξεταζόμενο και υπό το κριτήριο του ορίου ηλικίας του τέκνου που δικαιολογεί τη σχετική χορήγηση, πληροί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2010/18/ΕΕ και κατοχυρώνει τον αναγκαίο όρο να διασφαλίζεται, αφενός το δικαίωμα του εργαζόμενου γονέα να αφιερώνεται για ορισμένο χρόνο στην ανατροφή του τέκνου και αφετέρου η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

ΚΚΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd