Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΦ.ΕΘ.Α.: Οι Ετήσιες Υγειονομικές Εξετάσεις (Ε.Υ.Ε.), ολοκληρώνονται εντός μίας (01) ημέρας

ΥΦ.ΕΘ.Α.: Οι Ετήσιες Υγειονομικές Εξετάσεις (Ε.Υ.Ε.), ολοκληρώνονται εντός μίας (01) ημέρας

Στο υπ΄ αριθμ. 377/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.) όπως προωθήθηκε από την Ομοσπονδία μας, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 404/2019 έγγραφό της (δείτε εδώ) και κατατέθηκε στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), απάντησε ο ΥΦΕΘΑ, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ως εξής:

"Κάθε στέλεχος, με το εφαρμοζόμενο σύστημα υλοποίησης των Ετήσιων Υγειονομικών Εξετάσεων (Ε.Υ.Ε.), ολοκληρώνει εντός μίας (01) ημέρας, εξέταση από δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, ενώ στο τέλος δίδονται στο στέλεχος συνολικές οδηγίες για τα θέματα υγείας του. Συνεπώς το σύστημα αυτό θεωρείται αρτιότατο τόσο όσο αφορά στο εύρος της πρόληψης αλλά και στη ταχύτητα που αυτό πραγματοποιείται.

Οι Ε.Υ.Ε. των Στελεχών του Στρατού Ξηράς ήδη διενεργούνται, εκτός από τα ΚΙΧΝΕ και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), και στα Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας όπου απαιτείται, όπως συμβαίνει για τις Ετήσιες Υγειονομικές Εξετάσεις των Στελεχών του ΣΞ στα νησιά. Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση, η οποία ισχύει για όλη την Επικράτεια, ότι τα παραπάνω Κρατικά νοσοκομεία διαθέτουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες για την ολοκλήρωση των Ε.Υ.Ε.

Η πρόβλεψη για χρήση κατά σειρά των Στρατιωτικών, Δημόσιων δομών υγείας εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης.

Στην περίπτωση της Φρουράς Λιτοχώρου, πέραν των ήδη προαναφερομένων, λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης από τη Θεσσαλονίκη, η μετάβαση των Στελεχών στο 424 ΓΣΝΕ, αφενός δεν παρουσιάζει δυσχέρειες, αφετέρου αποζημιώνεται."

ΚΚΕ ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd