Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΦ.ΕΘ.Α. προς Π.Ο.Ε.Σ. - Η επιμέλεια στον στρατιωτικό δικαστικό συμπαραστάτη αναγνωρίζεται εφόσον αναφέρεται και στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

ΥΦ.ΕΘ.Α. προς Π.Ο.Ε.Σ. - Η επιμέλεια στον στρατιωτικό  δικαστικό συμπαραστάτη αναγνωρίζεται εφόσον αναφέρεται και στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 92/2019 έγγραφό μας, σχετικά με τους στρατιωτικούς δικαστικούς συμπαραστάτες ΑμΕΑ και το ειδικότερο θέμα της επιμέλειας ενηλίκων συμπαραστατούμενων και το ερώτημα που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων το ΚΚΕ (δείτε εδώ), ο κ. ΥΦ.ΕΘ.Α. γνώρισε ότι:

"Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α' 167), όπως ισχύει, καθορίζεται ότι στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, μεταξύ άλλων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία.

Κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1680 Α.Κ. το δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στον δικαστικό συμπαραστάτη εν όλω ή εν μέρει και την επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου. Συνεπώς, αν η ανάθεση της επιμέλειας του συμπαραστατουμένου στον δικαστικό συμπαραστάτη δεν ορίζεται από το δικαστήριο, αυτή δεν αποτελεί περιεχόμενο της δικαστικής συμπαράστασης και δεν μπορεί να ασκηθεί από αυτόν, αλλά παραμένει στον συμπαραστατουμένο. Η ανάθεση δε της επιμέλειας μπορεί να ορίζεται ρητώς στο διατακτικό της οικείας δικαστικής απόφασης, μπορεί, όμως, να προκύπτει και από το αιτιολογικό μέρος της απόφασης αυτής, όταν σε αυτό η ανάθεση της επιμέλειας παρατίθεται σαφώς ως πόρισμα σχετικού δικανικού συλλογισμού.

Το καθεστώς υπηρεσιακής κινητικότητας του στρατιωτικού προσωπικού αποσκοπεί στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εντός ενός δίκαιου και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου, που θα καλύπτει πρωτίστως τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων."

ΚΚΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd