Πρόεδρος:

Κοζάκης Παντελής

Ανχης (ΥΠ)

Γεν. Γραμματέας:

Τορούνογλου Σάββας

Λχιας (ΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Επχίας (ΕΜ)

Ταμίας:

Ζήκας Μιχαήλ

Υπλγος (ΥΠ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Χαϊδεμένος Δημήτριος

Λχίας (ΠΖ)

Μέλη

 Χατζηπαρασκευάς Ιωάννης

Λχιας (ΠΖ)
   Κιγιασκίδης Κωνσταντίνος

Επχιας (ΤΘ)