Πρόεδρος:

Μοσχοβάκης Ιωακείμ

Λχίας (ΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Ούσιος Θεόδωρος

Επχίας (ΔΒ)

Αντιπρόεδρος:

Ρούντζιος Πολυχρόνης

Λχίας (ΤΘ)

Ταμίας:

Δημητριάδης Στέργιος

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μουρκογιάννης Γεώργιος

Αλχίας (ΠΖ)

Μέλη

 Χατζηβασιλειάδης Αθανάσιος

Λχίας  (ΤΘ)
   Μανουσάκης Μιχαήλ

Λχίας (ΠΖ)