Πρόεδρος:

Ντουκάκης Γρηγόριος

Υπλγος (ΦΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Δάραλης Δημοσθένης

Υπλγος (ΦΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Αραμπατζόγλου Βασίλειος

Υπλγος (ΕΜ)

Ταμίας:

Πούλιος Άγγελος

Επχιας (ΦΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Ψαρράς Ιωακείμ-Δημήτριος

Ανθστης (ΤΘ)

 Μέλη:

Αγοραστός Χρήστος

Τχης (ΠΒ)

 

Τσιώκας Δημήτριος

Επχίας (ΠΖ)