Επχιας (ΜΧ) Κάλφας Γεώργιος
 Αλχίας (ΤΘ) Καρατζάς Τηλέμαχος
 Λχιας (ΠΖ) Λέτσιος Ηλίας