Πρόεδρος:

Μαστρογιαννάκης Χρίστος

Λοχαγός (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Κατσαρός Λουκάς

Πλωτάρχης (Ε)

Αντιπρόεδρος:

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Ταμίας:

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

Μέλη:

Δροσόπουλος Παναγιώτης

Πλωτάρχης (Ε)

 

Καλαθάκης Παναγιώτης

Πλωτάρχης (Ε)

 

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Υποσμηναγός

 

Ντίγκος Νικόλαος

Πλωτάρχης (Ε)

 

Παπαδάκης Γεώργιος

Υποπλοίαρχος (ΕΜ)

планшетылобановский александрфото никос