Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ. - Απλήρωτη άσκηση

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ. - Απλήρωτη άσκηση

ΘΕΜΑ : Οδοιπορικά  Έξοδα  Στρατιωτικού Προσωπικού (Εκτέλεσης Υπηρεσίας)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 21/13.09.2019 έγγραφό Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που αφορά σε εκτέλεση 5νθήμερης επιχειρησιακής εκπαίδευσης, για την οποία δεν αποζημιώθηκε στο σύνολό της το προσωπικό των Μονάδων της νήσου Λέσβου και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς καταβολή των οφειλομένων.

-------------------------------------------------

ΘΕΜΑ : Οδοιπορικά  Έξοδα  Στρατιωτικού Προσωπικού (Εκτέλεσης Υπηρεσίας)

α. Φ.345/2/1258/Σ.60/15 Φεβ 19/ 98ΑΔΤΕ/3ο ΕΓ

β. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί οδοιπορικών εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»)

Σύμφωνα με το (α) σχετικό, χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες λόγω της εμπιστευτικότητας του εγγράφου, καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες εμπλοκής του προσωπικού σε 5νθήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης για το σύνολο των μονάδων της νήσου, καθώς και οι ημέρες διανυκτερεύσεως που για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ανήλθε σε τέσσερις (4).

Η Ένωσή μας έγινε αποδέκτης προβληματισμού και έντονης πικρίας από συναδέλφους, οι οποίοι με έκπληξη διαπίστωσαν ότι αποζημιώθηκαν για τις δύο (2) μόνο ημέρες συμμετοχής τους στην ανωτέρω εκπαίδευση που διεξήχθη συμφώνως σχετικού, ενώ υπήρξε και περίπτωση συναδέλφου ο οποίος, θέλουμε να πιστεύουμε εκ παραδρομής, δεν αποζημιώθηκε καθόλου.

Σύμφωνα με το (β) σχετικό, ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν τα οδοιπορικά έξοδα εσωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ και ειδικότερα:

- Ως δικαιούχοι οδοιπορικών εξόδων καθορίσθηκαν οι Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δικαιούνται εις βάρος του Δημοσίου τα οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.

- Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας ορίσθηκε ότι θα καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

- Ειδικά οι Στρατιωτικοί, που συμμετέχουν με οργανικό τμήμα σε ασκήσεις, που έχουν προγραμματισθεί από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και  στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε ειδικές πλόες, που καθορίζονται με ειδικές διαταγές του ΓΕΝ, δικαιούνται τα 2/3 της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου.

- Οδοιπορικά Έξοδα Εκτέλεσης Υπηρεσίας δικαιολογούνται για γυμνάσια και ασκήσεις γενικά.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, τη διερεύνηση του θέματος και την επίλυσή του, προκειμένου αποζημιωθεί το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που συμμετείχε στην άσκηση του (α) σχετικού και για το σύνολο των ημερών συμμετοχής του.

ΕΣΠΕΕΛΕΣΒ 21/2019 - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΠΟΕΣ 272/2019 - ΕΣΠΕΕΛΕΣΒ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd