Πρόεδρος:

Μαρινέλης Χρήστος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Καράτσογλου Ελευθέριος

Υπλγος (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Μπάτζιος Φώτιος

ΕΜΘ Επχιας (ΠΖ-ΕΥ)

Ταμίας:

Ανδρεάδου Γεωργία

ΕΠΟΠ Λχιας (ΥΓ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Δούφλιας Δημήτριος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

 Μέλη:

Δότας Αστέριος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

 

Παπανδρέου Ευαγγελία

ΕΜΘ Ανθστης (ΥΓ)