Πρόεδρος:

Πετκίδης Θεόδωρος

Υπλχος (Α)

Γεν. Γραμματέας:

Ζιώγας Δημήτριος

Υπλγος (ΑΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Πανάγος Ευάγγελος

Υπλγος (ΠΖ)

Ταμίας:

Αβραμίδης Γεώργιος

Αλχιας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Δάλλης Θεόδωρος

Ανθστης (ΠΒ)

Μέλη

 Μόρφος Νικόλαος

Υπλγος (ΦΠΒ) 
   Καρανίκας Χρήστος

Λγος (ΕΜ)