Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Ειδική άδεια στους στρατιωτικούς που θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Ειδική άδεια στους στρατιωτικούς που θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019

ΘΕΜΑ : Πανελλήνιες Εξετάσεις Έτους 2019

α. Φ.440/3/211950/Σ.2973/08 05 19/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β’ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων της διάρκειας καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

1. Με αφορμή το (α) σχετικό, που αφορά στη χορήγηση αδείας, πέραν της δικαιούμενης κανονικής, στο στρατιωτικό προσωπικό, τα τέκνα των οποίων θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, η Ένωσή μας έγινε κοινωνός ενός, ομολογουμένως, ιδιαίτερου προβλήματος μικρού αριθμού στελεχών σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Όπως μας εγνώσθη, συνάδελφοί μας, φοιτούν οι ίδιοι σε εσπερινά  Γενικά  Λύκεια και ΕΠΑΛ και για αυτούς δεν υπάρχει σχετική μέριμνα για τη λήψη ειδικής αδείας, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν αλλά και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες πανελλαδικές εξετάσεις και δη στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.

3. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την προσθήκη νέου άρθρου στη (β) σχετική Κοινή Υπουργική  Απόφαση ως εξής:

«Άρθρο……

Ειδική άδεια στρατιωτικού προσωπικού που φοιτά στα εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.

α. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που φοιτούν στα εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές.

β. Η ειδική άδεια του παρόντος άρθρου χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων.

γ. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.»

4. Πέραν των ανωτέρω και μέχρις ωρίμανσης και υλοποίησης, εφόσον ήθελε αποφασισθεί σχετικώς, της ως άνω προτάσεως μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα χορήγησης ειδικής αδείας, για όλο το διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 και πέραν της προβλεπόμενης δικαιούμενης κανονικής, στις/στους συναδέλφισσες/φους οι οποίες/οποίοι θα συμμετάσχουν στις υπόψη πανελλαδικές εξετάσεις. Οφείλουμε να στηρίξουμε την αξιέπαινη προσπάθεια τους για αυτοβελτίωση ώστε να προσφέρουν στην Υπηρεσία τα βέλτιστα αποτελέσματα μέσω της κατάρτισής τους.

Επισυναπτόμενα αρχεία