Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Μοριοδότηση Σχολείων Διοικητών Υπομονάδων

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Μοριοδότηση Σχολείων Διοικητών Υπομονάδων

ΘΕΜΑ : Εκπαίδευση Αξιωματικών στο Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων

α. Φ.330/162031/Σ.3649/24-8-2011/ΥΠΕΘΑ

β. Φ.411/1/294483/Σ.797/6-2-2018/ΥΠΕΘΑ

1. Με το (α) σχετικό έχουν καθοριστεί τα σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης των Αξιωματικών των Ε.Δ.  Από το έτος 2015 καθιερώθηκε και έκτοτε λειτουργεί το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων, το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικά άπαντες οι Αξιωματικοί στο βαθμό του Υπολοχαγού. Η εκπαίδευση στο υπόψη σχολείο διαρκεί έως 12 εβδομάδες  και καλύπτει σημαντικά αντικείμενα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. Οι εκπαιδευόμενοι αποκομίζουν γνώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε όπλου ή σώματος όπου υπηρετούν, απαραίτητες για την αφομοίωση της σύγχρονης τακτικής και των αναθεωρημένων δογμάτων και ενημερώνονται επί των τεχνολογικών - επιστημονικών εξελίξεων και σε λοιπά γνωστικά αντικείμενα. 

2. Το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων, 4 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του  και ενώ θεωρείται υποχρεωτικό για τη σταδιοδρομική εξέλιξη των Αξιωματικών, δεν έχει συμπεριληφθεί στις παραμέτρους κριτηρίων μεταθέσεων που καθορίζονται με το (β) σχετικό, όπως επιβάλλεται από κάθε άποψη και συμβαίνει στα υπόλοιπα  σχολεία υποχρεωτικής φύσεως .Το παραπάνω γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη ένα αναγνωρισμένο πρόσθετο επαγγελματικό προσόν, βαρύνουσας σημασίας για τους κατώτερους Αξιωματικούς. Ίσως, μάλιστα, η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα να λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις και ως αντικίνητρο διάκρισης, μιας και δεν υπάρχει ανάλογο αντίκρισμα.

3. Για την καλύτερη εξασφάλιση των αρχών της αξιοκρατίας προτείνεται η τροποποίηση του (β) σχετικού ώστε η επίδοση του Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων να ενταχθεί στα κριτήρια μοριοδότησης μεταθέσεων.

Επισυναπτόμενα αρχεία