Πρόεδρος:

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Βασιλειάδης Ηλίας

Ανθστης (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Μαυρομάτης Παρασκευάς

ΕΠΟΠ Λχιας (ΤΘ)

Ταμίας:

Καμάκας Κοσμάς

Επχιας (ΤΘ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Γερογιάννης Δημοσθένης

Επχιας (ΠΖ)

Μέλη

 Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθστης (ΠΖ) 
   Νότου Χριστοδούλου

Ανθστης (ΤΘ)