Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Εκδήλωση Ενημέρωσης Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης στην Ν. Ορεστιάδα

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Αποζημίωση Νυχτερινής απασχόλησης
ΕΣΠΕΕΕ - ΠΟΕΣ

Αλεξανδρούπολη, 15 Φεβ  20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε προσκαλεί τα μέλη της , αλλά και όλα τα στελέχη των ΕΔ  που υπηρετούν εντός Περιφερειακής Ενότητας Έβρου , το Σάββατο 29 Φεβ 20 και από ώρα 11:00 πμ έως 14:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ν. Ορεστιάδας , στην ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης επί του θέματος της δικαστικής διεκδίκησης της αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόλησή μας, όπως ο νόμος ορίζει.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για την εν λόγω αγωγή .

          Τα απαραίτητα έγγραφα  είναι :

 α) Στοιχεία πελάτη συμπληρωμένα

 β) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής

 γ) Βεβαίωση (ή επιμέρους βεβαιώσεις) της Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν οι νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες απασχολήθηκε το στέλεχος ανά μήνα το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2019.

 δ) Μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2017 (με το παλιό μισθολόγιο) από την οποία να προκύπτει ότι το στέλεχος λάμβανε το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων και μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2019 (νέο μισθολόγιο ν.4472/2017).

 ε) Αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας στην Υπηρεσία αίτησης, με την οποία ζητείται η καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης.

 Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω αγωγές (για την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης από τους συνεργάτες του γραφείου στα κατά τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία) θα ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

 Τονίζεται ότι η συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη μας.