Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Επίδομα στέγασης και στρατιωτικοί

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Επίδομα στέγασης και στρατιωτικοί

ΘΕΜΑ : Επίδομα Στέγασης

α. Υπ΄ αριθμ. Δ13οικ. 10747/256/06.3.2019 εγκύκλιος ΥΠΕΚΑΚΑ

β.  Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

Με τη σχετική (α) εγκύκλιο καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή προγράμματος επιδόματος στέγασης, μεταξύ των οποίων  στο άρθρο 8, προβλέπονται και τα εξής:

  • Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
  • Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.
  • Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

Είναι γνωστό ότι:

  • Οι στρατιωτικοί λάβαμε τη 12 Δεκεμβρίου 2018, καθ΄ υλοποίηση της υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ΄ άπαξ το ποσό των οφειλομένων εκ του Δημοσίου αναδρομικών που αντισυνταγματικώς παρακρατήθηκαν από 01.8.2012 έως και 31.12.2016.
  • Το εφ΄ άπαξ ως άνω ποσό αρχικώς καταχωρήθηκε, από παραδρομή, σε λανθασμένο κωδικό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φορολογικών δηλώσεων, ωστόσο, εν συνεχεία,  μετά από επισήμανση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) και σε εφαρμογή του άρθρου 47 του (β) σχετικού, κατά διόρθωση της αυτής παραδρομής, καταχωρήθηκε στον ορθό κωδικό, μόλις τις προηγούμενες ημέρες.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Η ως άνω γραφειοκρατική διαδικασία αποστέρησε από τους δικαιούχους στρατιωτικούς τη δυνατότητα να λάβουν αναδρομικώς το εν θέματι επίδομα από την έναρξη εφαρμογής καταβολής του, ήτοι από την 01.1.2019, εξαιτίας της αυστηρώς καθοριζομένης προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, δηλαδή έως και την 30η Απριλίου 2019. Ληφθεί υπόψη ότι ο σχετικός (β) νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόλις τρείς (3) ημέρες μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποκατάσταση της αδικίας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου με νέα εγκύκλιο επαναπροσδιορισθεί ο χρόνος υποβολής του σχετικού αιτήματος επιδόματος στέγασης, ειδικώς για τους στρατιωτικούς, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2019.

Επισυναπτόμενα αρχεία