Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Κ.Α.Α.Υ. και εξοικονόμηση πόρων

Π.Ο.Ε.Σ. - Κ.Α.Α.Υ. και εξοικονόμηση πόρων

ΘΕΜΑ : Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ.)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 145/08.7.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας

Είναι γνωστό σε όλα τα στελέχη του Στρατού Ξηράς ότι η Υπηρεσία καταβάλλει κάθε φιλότιμη προσπάθεια, και αυτή η ενέργεια από μόνη της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς παρά μόνο ως αξιέπαινη, προκειμένου τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της, να μπορούν ελάχιστες, αλλά σημαντικές για τους ίδιους, ημέρες να ξεκουραστούν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ.), ανά την Επικράτεια.

Προκειμένου οι εγκαταστάσεις των εν λόγω Κέντρων να δεχτούν, κατά τις καλοκαιρινές περιόδους, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, το προσωπικό ξεκινά τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες (αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων) σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), το οποίο σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας, οι ως άνω εργασίες, συνήθως, γίνονται από ιδιωτικούς φορείς, ελλείψει σχετικού προσωπικού, το οποίο να ανήκει στη δύναμη των Κέντρων, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στους υφιστάμενους Π.Ο.Υ. των Μονάδων αυτών. Και φυσικά οι ιδιωτικοί φορείς απαιτούν να πληρωθούν. Και να πληρωθούν από το δημόσιο ταμείο (του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας).

Με αφορμή την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες, πόσο δε μάλλον οι θεσμικοί φορείς, για περιστολή των όποιων δαπανών, η ως άνω Ένωση (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) προτείνει να προβλεφθούν, κατά την αναθεώρησή τους, στους αντίστοιχους Π.Ο.Υ., ως μόνιμο προσωπικό των Μονάδων θέματος, ειδικότητες στελεχών που μπορούν να εργάζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε εξοικονομώντας χρήματα, επ΄ ωφελεία του Ελληνικού δημοσίου, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κατ΄ επέκταση των ίδιων των στελεχών του Στρατού Ξηράς, οι όποιες απαιτούμενες εργασίες να μετατοπιστούν από τους ιδιωτικούς φορείς στις ίδιες τις Μονάδες.

ΠΟΕΣ 91/2019 - ΚΑΑΥ ΚΑΙ ΕΞΟ... by on Scribd

ΕΣΠΕΕΚ - ΚΑΑΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ... by on Scribd