Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Ερωτήματα για τα μέτρα προφύλαξης του προσωπικού

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Ερωτήματα για τα μέτρα προφύλαξης του προσωπικού

ΘΕΜΑ Διοικητική Μέριμνα για το Προσωπικό που Μετακινείται στον Έβρο

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 183/26.3.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), με το οποίο διατυπώνονται ερωτήματα, ως εξής:

α. Ποιο νομικό ή άλλο έρεισμα επιτρέπει σε Διοικήσεις Μονάδων να χορηγούν φύλλα πορείας για Μονάδες του Έβρου στο ίδιο προσωπικό, εξαιρώντας μερίδα συναδέλφων οι οποίοι εκ του βαθμού τους υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην ως άνω δραστηριότητα;

β. Κατά πόσο δίκαιο και ηθικό κρίνεται, προσωπικό που μετακινείται σε Μονάδες του Έβρου (και μάλιστα για περισσότερο από δύο φορές το μήνα) κατά την επιστροφή του στις οργανικές του Μονάδες να εκτελεί εικοσιτετράωρες (24ωρες) υπηρεσίες, σε ίδια αντιστοιχία με συναδέλφους τους που δε μετακινούνται σε Μονάδες του Έβρου;

γ. Για ποιο λόγο δεν προσμετρώνται οι υπηρεσίες που εκτελούνται στις Μονάδες του Έβρου στον προγραμματισμό των υπηρεσιών των οργανικών τους Μονάδων;

δ. Κατά τη μετακίνηση του προσωπικού σε Μονάδες του Έβρου για το ίδιο διάστημα ημερών παρατηρήθηκε διαφορά στην αποζημίωση. Την περίοδο του Ιανουαρίου το προσωπικό αποζημιώθηκε με διακόσια σαράντα (240) ευρώ, ενώ την τρέχουσα περίοδο με εκατόν δεκατέσσερα (114) ευρώ. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης;

ε. Όπως μεταφέρθηκε, συνάδελφοί μας που ανήκουν σε Μονάδες Προκάλυψης, για κάθε οκτάωρη (8ωρη) υπηρεσία τους στα σύνορα, λαμβάνουν (ορθώς) οικονομική αποζημίωση της τάξεως των δεκατριών (13) ευρώ, αποζημίωση που δεν λαμβάνουν οι συνάδελφοί μας από την Ξάνθη που εκτελούν την ως άνω ίδια υπηρεσία. Εφόσον ισχύει, ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης;

...................

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά - Οικονομικά

Αξιότιμε Στγέ.

Μέλη – συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Π.Ε. Ξάνθης, επιφορτισμένοι με την υποχρέωση της συνδρομής τους για τη φύλαξη των χερσαίων μας συνόρων στον Έβρο, μετακινούμενοι σε Μονάδες αυτού, έθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας ερωτήματα και προβληματισμούς, τους οποίους και σας μεταφέρουμε, προκειμένου με τη σειρά μας, υπεύθυνα να τους ενημερώσουμε, διαλύοντας οποιαδήποτε παραπληροφόρηση / παρανόηση κυκλοφορεί στις τάξεις των Μονάδων και μπορεί να γίνουν αιτία σύγχυσης και λανθασμένων κρίσεων, με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει.

Ερώτηση 1η

Ποιο νομικό ή άλλο έρεισμα επιτρέπει σε Διοικήσεις Μονάδων να χορηγούν φύλλα πορείας για Μονάδες του Έβρου στο ίδιο προσωπικό, εξαιρώντας μερίδα συναδέλφων οι οποίοι εκ του βαθμού τους υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην ως άνω δραστηριότητα;

Ερώτηση 2η

α. Κατά πόσο δίκαιο και ηθικό κρίνεται, προσωπικό που μετακινείται σε Μονάδες του Έβρου (και μάλιστα για περισσότερο από δύο φορές το μήνα) κατά την επιστροφή του στις οργανικές του Μονάδες να εκτελεί 24ωρες υπηρεσίες, σε ίδια αντιστοιχία με συναδέλφους τους που δεν μετακινούνται σε Μονάδες του Έβρου;

β. Για ποιο λόγο δεν προσμετρώνται οι υπηρεσίες που εκτελούνται στις Μονάδες του Έβρου στον προγραμματισμό των υπηρεσιών των οργανικών τους Μονάδων;

Ερώτηση 3η

Κατά την μετακίνηση του προσωπικού σε Μονάδες του Έβρου για το ίδιο διάστημα ημερών παρατηρήθηκε διαφορά στην αποζημίωση. Την περίοδο του Ιανουαρίου το προσωπικό αποζημιώθηκε με 240€, ενώ την τρέχουσα περίοδο με 114€. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης;

Ερώτηση 4η

Όπως μας μεταφέρθηκε, χωρίς να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε, συνάδελφοί μας που ανήκουν σε Μονάδες Προκάλυψης, για κάθε 8ωρη Υπηρεσία τους στα σύνορα, λαμβάνουν (ορθώς) οικονομική αποζημίωση της τάξεως των 13€, αποζημίωση που δεν λαμβάνουν οι συνάδελφοί μας από την Ξάνθη που εκτελούν την ως άνω ίδια Υπηρεσία. Εφόσον ισχύει, ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης;

ΠΟΕΣ 481/2020 ΕΣΠΕΕΞ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΞ 183/2020-ΠΡΟΣ-ΑΔΦΞ-ΓΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΦΠ-ΚΑΙ-ΕΝΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΤΟΝ-ΕΒΡΟ by ΠΟ ΕΣ on Scribd