Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Χορήγηση ειδών ιματισμού

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Χορήγηση ειδών ιματισμού

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Ειδών Ιματισμού

α. ΠαΔ 6-20/1990/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ

β. Φ.670/7/583849/Σ.406/20 Φεβ 01/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2ο εΕΓ/2

Με το (α) σχετικό, προβλέπεται η χορήγηση ειδών ιματισμού στα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Ενδεικτικά, προβλέπεται η χορήγηση των παρακάτω κυρίων ειδών.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΙΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(Μέσης – χαμηλής ποιότητας)

1

Πουκάμισο στολής υπ΄αρίθ. 8 και 8 β

2 κάθε 2 έτη

25€ Χ 2 = 50€

2

Μπερές

1 κάθε 4 έτη (1)

10€

3

Τζάκετ

1 κάθε 4 έτη

60€

4

Στολή εργασίας – ασκήσεων (Χιτώνιο και παντελόνι)

1 κάθε έτος (2)

50€

5

Πουλόβερ - Φανέλα κοντομάνικη

1 κάθε έτος

25€ + 5€= 30€

6

Εσωτερικός επενδύτης χιτωνίου

1 κάθε έτος

15€

7

Πηλίκιο Ασκήσεων

1 κάθε έτος

7€

8

Ποδέα μάλλινα

1 κάθε έτος (3)

3€

9

Άρβυλα

1 κάθε έτος

60€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Για υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές προβλέπεται 1 μπερές ανά 3 έτη.

(2) Για προσωπικό που υπηρετεί εκτός Μονάδων προβλέπεται 1 κάθε 2 έτη.

(3) Για υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές προβλέπονται 2 κάθε έτος.

Από τον παραπάνω πίνακα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι για τα υπόψη κύρια είδη, για κάθε έτος που δεν χορηγούνται στο προσωπικό, αυτό επιβαρύνεται -προκειμένου να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο- με το ποσό των 165€ ανά έτος ή 830€ ανά τετραετία (συμπεριλαμβανομένων των ειδών που έπρεπε να χορηγούνται ανά 2 και 4 έτη), χωρίς να συνυπολογιστούν τα υπόλοιπα είδη, όπως σκαρπίνια, γόβες, ύφασμα στολών, καπαρντίνες, θερινά μπουφάν κλπ.

Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1α(4) του (β) σχετικού «7. Οι πρόωρα φθειρόμενες στολές ασκήσεων παραλλαγής (χιτώνιο - παντελόνι) των μικρών στελεχών αντικαθίστανται ενωρίτερα του προβλεπόμενου  χρόνου με μέριμνα των Δκτών των Μονάδων από τα τηρούμενα σε αυτές αποθέματα.», αφενός διότι ουδέποτε αντικαθίστανται, αφετέρου διότι η έκφραση «μικρά στελέχη» δεν τιμά το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί παραλείποντας τη λέξη «μικρών», η Ένωσή μας εκφράζει τις διαμαρτυρίες των μελών της, καθώς, εξαιρουμένου του έτους 2015 κατά το οποίο χορηγήθηκε μέρος των υπόψη ειδών και του έτους 2018 κατά το οποίο χορηγήθηκαν άρβυλα, δεν υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες από την (α) σχετική πάγια διαταγή χορηγήσεις.

Από το έτος 2010, οπότε και ξεκίνησαν οι περικοπές των αποδοχών μας, μέχρι και σήμερα, ο κάθε συνάδελφος, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον παραπάνω πίνακα και αφετέρου τις σχεδόν μηδαμινές χορηγήσεις, ξόδεψε από το οικογενειακό του εισόδημα τουλάχιστον 1600€ σε είδη ιματισμού.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση επίσπευση των ενεργειών σας, προκειμένου η χορήγηση των ειδών ιματισμού να υλοποιείται σύμφωνα με το (α) σχετικό και τις πραγματικές ανάγκες  των στελεχών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης ή πληροφορίας.

Οι κ.κ. βουλευτές Ξάνθης, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του προβλήματος, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.