Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Συνθήκες Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Συνθήκες Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού

ΘΕΜΑ: Συνθήκες Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού

 

Αξιότιμε Στρατηγέ.

 

Την  9η Ιουλίου περιήλθε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσής μας επιστολή, μέλους – συναδέλφου μας, που εκτελεί υπηρεσίες στο 971 ΤΣΝ, η οποία αφορά στις συνθήκες διαβίωσης του Αξιωματικού Υπηρεσίας Διανυκτερεύσεως Μονάδος (ΑΥΔΜ).

 

Συγκεκριμένα, μας εγνώσθη ότι οι εκάστοτε ΑΥΔΜ αναγκάζονται εδώ και μήνες να εκτελούν την ως άνω υπηρεσία σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρο και κλιματισμό, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται τόσο η σωματική, όσο και η ψυχική τους υγεία, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους η θερμοκρασία αυξάνεται.

 

Εξ όσων γνωρίζουμε, παρά τις μέχρι τώρα ενέργειες του κ. Δκτού του 971 ΤΣΝ, για προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος, μέσω τις υπηρεσιακής οδού, δεν κατέστη μέχρι και σήμερα δυνατή η προμήθειά του.

 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα μέριμνας προσωπικού, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου το 971 ΤΣΝ να προμηθευτεί το αναγκαίο κλιματιστικό μηχάνημα, προς ανακούφιση των συναδέλφων που εκτελούν την ανωτέρω υπηρεσία.

 

Με εκτίμηση.      

 

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Συνθήκες Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού