Σημαιοφόρος (Ε) Μεθενίτης Δημήτριος

ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Καρράς Χρήστος

Ανθστης (Τ/ΠΒ) Κάλλας Στυλιανός