Πρόεδρος:

Μεθενίτης Δημήτριος

Σημαιοφόρος (Ε)

Γεν. Γραμματέας:

Διαμάντης Αθανάσιος

Ανθυποπλοίαρχος (Ε)

Αντιπρόεδρος:

Κάλλας Στυλιανός

Ανθστης (Τ/ΠΒ)

Ταμίας:

Κωνσταντάρας Ιάκωβος

Λχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Χατζηδάκης Σάββας

Ακστης (Τ/ΕΛΣ)