Πρόεδρος:

Σιιούτας Λάμπρος

Υπλγος (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Καρτσωνάκης Αντώνιος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Πατινιώτης Μιχαήλ

Σμιας (ΟΑΣΤΥ)

Ταμίας:

Γκουρτζιούμης Ιωάννης

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Αντωνόπουλος Νικόλαος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ)

 Μέλη:

Ζαφείρης Αλέξανδρος

ΕΠΟΠ Επχιας (ΤΘ)

 

Κεφαλάς Ανέστης

ΕΜΘ Επχιας (Ο)