Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

 

ΘΕΜΑ  :   Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

ΣΧΕΤ   :   α. Αρ.πρ. 010/14-Φεβ-18/ΕΣΠΕΕΚΑ

                β. Αρ.πρ. 284/13-Μαρ-18/ΠΟΕΣ

                γ. ΥΑ 2/16519/0022 από 24-02-12 με θέμα «Καθορισμός Επιδόματος

                Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας» (όπως έχει τροποποιηθεί με

                τα ΦΕΚ 1399Β-12, 176Α-15 και 5Α-18)

1.      Σε συνέχεια σχετικών (α) και (β), επανερχόμαστε στο αίτημά μας για εξέταση θεμάτων που αφορούν ισότιμη χορήγηση επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους στον ίδιο χώρο, αλλά υπάγονται σε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται εξίσου η επικινδυνότητα της εργασίας, διάκριση που μας επισημάνθηκε από Προσωπικό που υπηρετεί σε Μονάδα του ΠΝ.

2.      Ειδικότερα σας υπενθυμίζουμε ότι, για τις ΕΔ υφίσταται το οξύμωρο, αν και υπάρχουν ειδικότητες (όπως οι Συγκολλητές) που συμπεριλαμβάνονται στην τροποποίηση του 2012, εντούτοις σε αυτές δεν συνυπολογίζονται ως δικαιούχοι και οι Στρατιωτικοί.

3.      Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μία παράλογη διαφοροποίηση και κατά συνέπεια άνιση αντιμετώπιση, αφού για τον ένα εργαζόμενο (πολιτικό Προσωπικό) αναγνωρίζεται αυξημένη επικινδυνότητα και χορηγείται σχετικό επόδομα και στον άλλο εργαζόμενο (στρατιωτικό Προσωπικό) η ίδια εργασία, στον ίδιον χώρο, υπό τις ίδιες συνθήκες, να μην δικαιούται της ίδιας πρόνοιας.

4.      Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επαναφορά του θέματος,  ώστε εν λόγω επίδομα να επεκταθεί κατ’ αντιστοιχίαν και στους Στρατιωτικούς, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υφίστανται δικαιούχοι ανεξαρτήτου ειδικότητος, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι η ειδικότητα ασκείται έργω.