Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού του ΠΝ

που υπηρετεί σε Π.Πλοία
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού του ΠΝ

 

 

ΘΕΜΑ  :   Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού του ΠΝ

ΣΧΕΤ   :   ΥΑ ΥΕΘΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/14-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

1.   Σύμφωνα με το αρ.1, παρ.3γ της σχετικής ΥΑ,  στη φρουρά της ηπειρωτικής περιφέρειας Αττικής συμπεριλαμβάνεται και η νήσος Σαλαμίνα.

2.   Κατά τον πρόσφατο κύκλο τακτικών μεταθέσεων διαπιστώσαμε ότι στη γεωγραφική έννοια της εν λόγω νήσου έχουν συμπεριληφθεί και τα Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό συνεπάγεται ότι, μία Υπηρεσία ξηράς αντιμετωπίζεται το ίδιο με κάθε Πλοίο του Στόλου, το οποίο δύναται όπως απουσιάζει μακράν, έως και ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ημερών κατ’ έτος σε πλόες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα Στελέχη του ΠΝ.

3.   Πέραν των ανωτέρω, θεωρούμε προφανές ότι από τη στιγμή που ένα Πολεμικό Πλοίο είναι αδύνατον να έχει έδρα για λόγους πέραν των τυπικών, είναι άδικο προς μεγάλο μέρος συναδέλφων που υπηρετούν σε Π.Πλοία, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιον τρόπο που αντιμετωπίζεται και κάποιος που υπηρετεί σε Υπηρεσία ξηράς της ιδίας Φρουράς και που μπορεί σε καθημερινή βάση να βρίσκεται στο σπίτι του μετά το πέρας του εργασίμου.

4.   Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, αιτείται ληφθεί υπόψιν ότι ακόμα και οι μοριοδοτήσεις για τα Πλοία του ΠΝ δεν παρέχουν τόσο μεγάλες διαφορές που να δικαιολογούν επαρκώς τον μη διαχωρισμό ανάμεσά σε αυτά και τις Υπηρεσίες ξηράς.

5.   Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο ανωτέρω συσχετισμός ανάμεσα σε Πολεμικά Πλοία και τις Υπηρεσίες ξηράς, δημιουργεί έντονα αισθήματα αδικίας στα υπηρετούντα Στελέχη και προτείνουμε την τροποποίησή της ως ακολούθως:

Άρθρο 1, παρ.3γ

«Η ηπειρωτική περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαλαμίνος,  εκτός των Πολεμικών Πλοίων που εδρεύουν στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος και την Αμφιάλη.»