Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Στήριξη Ακριτικών Περιοχών

Αρκιοί - Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Στήριξη Ακριτικών Περιοχών

ΘΕΜΑ  :   Στήριξη Ακριτικών Περιοχών

ΣΧΕΤ   :   Σύνταγμα της Ελλάδας (ΦΕΚ Α’ 120/2008)

1.       Σας γνωρίζουμε ότι, κατά το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύθηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστολόγια, μεταξύ άλλων και στρατιωτικού ενδιαφέροντος, άρθρα που μνημόνευαν χρονίζοντα προβλήματα συγκεκριμένης νήσου της περιφερειακής ενότητάς μας (Αρκούς).

2.       Ο πρόεδρος της Ενώσεώς μας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μοναδική δασκάλα του δημοτικού σχολείου Αρκών, όπου του γνωστοποιήθηκαν διάφορες ανάγκες και προβλήματα, γενικότερης ή ειδικότερης φύσεως και που κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό να σας γνωστοποιήσουμε. Πιο συγκεκριμένα:

      α.   Στο δημοτικό σχολείο Αρκών υπάρχουν δύο παιδάκια, όπου το ένα παρακολουθεί τα μαθήματα της Δ’ Δημοτικού, το δε δεύτερο είναι στο νηπιαγωγείο.

      β.   Αναφορικά με τη λειτουργία του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που, αρχικώς, διαβάσαμε σε ένα εκ των προαναφερθέντων άρθρων και που, δυστυχώς, μας επιβεβαιώθηκε από τη δασκάλα, επί σειρά δεκαετιών αποτελεί σχεδόν παγιωμένη τακτική του αρμοδίου Υπουργείου (Παιδείας), λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, η λειτουργία του Γυμνασίου να κρίνεται, προφανώς, οικονομικά ασύμφορη και ως εκ τούτου να μην τοποθετούνται οι αναγκαίοι καθηγητές για τη λειτουργία του.

      γ.   Αυτό αναγκάζει τις οικογένειες που έχουν παιδιά να αναγκάζονται όπως επιλέξουν ανάμεσα στα κάτωθι ενδεχόμενα:

            (1)    είτε να μετακομίζουν στους Λειψούς ή την Πάτμο, που είναι τα δύο κοντινότερα νησιά με μεγαλύτερη οργάνωση, προκειμένου να λάβουν το, κατά τα λοιπά, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

            (2)    ή να συνεχίσουν να μένουν στους τόπους τους αλλά να υποχρεούνται να βρουν τρόπο καθημερινής μετακίνησης προς αυτά τα νησιά, κάτι που, για όποιον γνωρίζει τα καιρικά δεδομένα της περιοχής, είναι σχεδόν αδύνατον και ιδιαίτερα επικίνδυνο.

      δ.   Εξυπακούεται ότι και στις δύο περιπτώσεις υφίσταται ένα ιδιαίτερα αυξημένο οικονομικό κόστος, το οποίο αναγκάζονται να καλύπτουν οι οικογένειες μόνες τους.

      ε.   Δυστυχώς, όπως μας γνωστοποιήθηκε, ελλείψει άλλης οικονομικής και ρεαλιστικής λύσης, η εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί την πλέον συνηθισμένη πρακτική στην οποίαν εξ ανάγκης εξωθούνται οι ελάχιστοι μαθητές του νησιού, καθ’ όσον θεωρείται ως η μοναδική «εφικτή» για την αντιμετώπιση του εν λόγω παγιωμένου προβλήματος.

      στ.  Επισημαίνεται πως, όταν ρωτήσαμε αν υφίσταται η δυνατότητα e-learning, λάβαμε την απάντηση πως, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δίχως παράλληλη στήριξη καθηγητή, το αρμόδιο Υπουργείο δεν μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια δραστηριότητα, γεγονός που μας επιστρέφει στο αδιέξοδο που περιγράφηκε στην επισήμανση ανωτέρω υποπαρα.2γ.

3.       Πρόσθετα των ανωτέρω, μας γνωστοποιήθηκαν και δύο ακόμα προβλήματα, περισσότερο υπό μορφή «παραπόνων» και αισθήματος εγκατάλειψης και πιο συγκεκριμένα:

α.   ενώ μέχρι πριν περίπου δύο έτη, ιατρός που υπηρετούσε στο 588 ΤΕ Λέρου μετέβαινε κάποιες φορές ανά μήνα για παροχή κάποιων, έστω υποτυπωδών, ιατρικών παροχών, από τότε που ο τελευταίος υπέρβαλε παραίτηση (ως έχουμε ενημερωθεί) και δεν αντικαταστάθηκε, δεν έχει ξαναμεταβεί ιατρός στο νησί.

β.   δεν υφίσταται ιερέας, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συμμετοχή των κατοίκων και συνακόλουθα και των μαθητών σε θρησκευτικές δραστηριότητες, πέραν κάποιων μνημοσύνων.

4.       Επί των ανωτέρω θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

      α.   Στο νησί της Λέρου υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό, κέντρο ταυτοποίησης και υποδοχής προσφύγων (hot spot / ΚΥΤ). Εν λόγω δομή ΚΥΤ, φέρεται να υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, τόσο από ευρωπαϊκά κονδύλια, όσο και από πλήθος ΜΚΟ.

      β.   Ως προς την εθνική πολιτική, εντελώς ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατο ΦΕΚ (Α’ 221/2018), ως δήθεν πρόνοια υπέρ των νήσων που φιλοξενούν δομές ΚΥΤ, συνδέθηκε εκ νέου η παράταση του χαμηλότερου ΦΠΑ, όχι απλώς με την ύπαρξη των ΚΥΤ ως συνέβαινε και προηγουμένως, αλλά, πλέον, με την ύπαρξη υπεραρίθμων προσφύγων σε αυτά.

      γ.   Παρακαλούμε όπως συνυπολογίσετε ότι, για τα παιδιά προσφύγων υφίσταται ειδική μέριμνα, να γίνονται δεκτά στα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής, ενώ παλαιότερα στη Λέρο φτιάχτηκε και ειδικό σχολείο.

      δ.   Παράλληλα, το εν λόγω ΚΥΤ (όπως και άλλα ανά την επικράτεια) υποστηρίζονται ιατρικά από Στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι κατά την απόσπασή τους, απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτά.

5.       Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, θεωρούμε πως, συνολικά, ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη την αλληλεγγύη του προς όποιον έχει ανάγκη σε πλήθος περιπτώσεων, όπως εν προκειμένω και στο προσφυγικό ζήτημα. Εντούτοις, έχουμε διαπιστώσει ότι στους Αρκούς, πιθανώς δε και σε άλλα νησιά της ελληνικής παραμεθόριου, κατ’ ουσίαν, παρουσιάζεται, σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρθηκαν, έμπρακτη αδυναμία παροχής πλήθους παροχών και προνοιών, ενίοτε και εξασφάλισης συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως της Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό είναι προφανές ότι δημιουργεί άνιση και άδικη αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί έντονα συναισθήματα πικρίας στους ακρίτες μας.

6.       Συναφώς των ανωτέρω θα θέλαμε να επισημάνουμε και τα εξής:

α.   Με την αδυναμία υποστήριξης της εκπαίδευσης σε ένα νησί όπως οι Αρκοί, καθίσταται προφανές ότι, τα παιδιά των νησιών αυτών δεν δύναται να έχουν ίσες ευκαιρίες και εφόδια στη ζωή τους, σε σχέση με παιδιά της υπόλοιπης Ελλάδος.

β.   Κατανοούμε απολύτως ότι, η γεωγραφία της περιοχής δημιουργεί εκ των πραγμάτων πρόσθετες δυσκολίες (πχ σε θέματα κάλυψης υγείας, παροχής ειδών α’ ανάγκης κλπ), ωστόσο, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τα νησιά της παραμεθορίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως σκέτοι, ψυχροί αριθμοί, όπου η τοποθέτηση ενός ελαχίστου αριθμού καθηγητών για τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ή η τοποθέτηση ενός ιατρού, εξαρτώνται από τον αριθμό παιδιών που διαμένουν στο νησί.

γ.   Ως Ένωση που εδρεύει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περιφερειακή ενότητα αποτελούμενη από έξι (6) κύρια νησιά και με μέλη προερχόμενα τόσο από το ΠΝ όσο και από τον ΣΞ, που κατ’ επανάληψη έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία σε τέτοιου είδους ζητήματα, εκτιμούμε ότι εν έτει 2019, όπου η στρατηγική σημασία τέτοιων περιοχών έχει αναδειχθεί κατ’ επανάληψη, κάτι που επιβεβαιώνεται διαρκώς και από τις πολιτικές της γείτονος χώρας, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για αδυναμία υποστήριξης των εν λόγω νήσων, ούτε ότι η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να παρουσιάζεται ως η μόνη ρεαλιστικά εφικτή λύση για Έλληνες πολίτες. Επίσης, εκτιμούμε ότι δεν μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοί μόνο στις εθνικές εορτές, όπου το εν λόγω νησί παρουσιάζεται για την παρέλασή του με τον ένα μοναδικό μαθητή, όπως χαρακτηριστικά μας μεταφέρθηκε με πικρία.

δ.   Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι, ως στελέχη των ΕΔ, δεν έχουμε δικαίωμα να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε ένα τέτοιο πρόβλημα, που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση παιδιών που, μεταξύ άλλων, φυλάττουν Θερμοπύλες. Δυστυχώς, όμως, οι δυνατότητες που έχουμε για να συνδράμουμε, είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα ανελήφθησαν κάποιες πρωτοβουλίες επί τούτου, που θεωρούμε ότι θα ευδοκιμήσουν, τουλάχιστον ως ένα σημείο.

7.       Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε καθ’ αρμοδιότητα για τα κάτωθι:

      α.   την περαιτέρω προώθηση των προαναφερθέντων προβλημάτων, ζητώντας κατά το δυνατόν τη μεσολάβηση του κ. ΥΕΘΑ, προκειμένου να εξεταστεί με το συναρμόδιο Υπουργείο η επίλυσή τους, ώστε αυτά τα παιδιά, να μπορούν να έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση και τη ζωή όπως τα άρθρα 4 (παρ.1, 2) και αρ.16 (παρ.1 έως 4) του Ελληνικού Συντάγματος ορίζουν.

      β.   ειδικότερα ως προς το άτυπο αίτημα / παράπονο, περί τη μη ύπαρξη ιατρού και ιερέως, παρακαλούμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς ιερέα από κάποιο γειτονικό μεγαλύτερο νησί, τουλάχιστον κάποιες φορές το μήνα και σίγουρα στις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, αφετέρου για την ιατρική εξυπηρέτηση των κατοίκων μέσω κάποιου εκ των ιατρών που υπηρετούν στο ΚΥΤ Λέρου ή έστω η πάγια τοποθέτηση στρατευσίμου ιατρού.

      γ.   τη γενικότερη ανάδειξη του θέματος.

8.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε μερικά (ενδεικτικά) άρθρα εξ όσων μας κίνησαν αρχικώς το ενδιαφέρον και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.