Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΔ

Χορήγηση βεβαιώσεων
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΔ

 

ΘΕΜΑ  :   Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΕΔ

ΣΧΕΤ   :   Φ. 760/49/474517/Σ.61/5-Φεβ-20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2

1.           Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της έναρξης διαδικασίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα στελέχη των ΕΔ, έχουμε εντοπίσει ένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των Μονάδων της περιφερειακής μας ενότητος.

2.          Πιο συγκεκριμένα, στην παρα.2ι του σχετικού διευκρινίζεται ότι, προκειμένου τα στελέχη των ΕΔ να μπορούν να απευθυνονται στις τοπικές κρατικές ή ιδιωτικές δομές υγείας/ιδιώτες ιατρούς, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης ή παραπεμπτικού από ιατρό Στρατιωτικής Μονάδος ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με την οποίαν να βεβαιώνεται αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης.

3.          Ωστόσο στην ΠΕ Καλύμνου δεν υφίσταται Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ όπως μας έχουν μεταφέρει μέλη μας, στις Μονάδες δεν υπηρετεί καν στρατιωτικός ιατρός.

4.          Κατόπιν τούτου επικοινωνήσαμε με τη χειριστή του θέματος μεταφέροντας τον ανωτέρω προβληματισμό και ενημερωθήκαμε, προφορικώς, ότι, από την στιγμή που δεν υφίσταται στρατιωτικός Ιατρός, εν λόγω βεβαίωση περί τη μη ύπαρξη εν λόγω δυνατότητας, μπορεί να χορηγείται στα στελέχη των ΕΔ απευθείας από τις Διοικήσεις των Μονάδων.

      5.       Παραμένουμε στη διάθεσή για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις καθ’ αρμοδιότητα ενέργειές σας.

Επισυναπτόμενα αρχεία