Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Πρόσκληση σε ΓΣ και κοπή πίτας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Πρόσκληση σε ΓΣ και κοπή πίτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι την Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στην  Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καστοριάς συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

– Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός του προηγούμενου Έτους (2019), προϋπολογισμός 2020.

– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

–  Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενου έτους (2019) .

– Θέματα που θα προταθούν από τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί εκ νέου, όπως ορίζει το καταστατικό του σωματείου, άρθρο 11 παρ.4, με το ίδιο θεματολόγιο προς συζήτηση.

Θα ακολουθήσει στις 12:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσης μας, στην οποία προσκαλούμε όλα τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους της Ε.Σ.ΠΕ.Ε Καστοριάς.

Ο

Πρόεδρος

Χρήστος Μαρινέλης

Αλχίας (ΤΠΖ)

6944857472

ΕΣΠΕΕΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ 2020 by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία