Πρόεδρος:

Τερτίγκας Ηλίας

Λχιας (ΤΘ)

Γεν. Γραμματέας:

Καμπάνταης Αναστάσιος

Λγος (ΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Ρεντζούλας Γεώργιος

Λχιας (ΤΘ)

Ταμίας:

Καλτσάς Βασίλειος

Λχιας (ΠΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Κυρατζής Αθανάσιος

Λχιας (ΤΘ)

Μέλη

 Σκούρας Χρήστος

Λχιας (ΤΘ)
   Χριστοφιδέλλης Χαράλαμπος

Λχιας (ΠΖ)