Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Δημιουργία τράπεζας αίματος

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Δημιουργία τράπεζας αίματος

ΠΡΟΣ: Μέλη μας                                                                                           Χαϊδάρι 03 Απρ 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατ' εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. που έλαβαν χώρα την 20η Ιανουαρίου 2019 και σύμφωνα με τις οποίες αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία τράπεζας (ομάδας) αίματος της ένωσής μας, η οποία θα καλύψει τις τυχόν μελλοντικές ανάγκες των μελών μας καθώς και των συγγενικών προσώπων αυτών, σας γνωστοποιούμε ότι:

Για την σύσταση της τράπεζας (ομάδας) αίματος, η οποία πρόκειται να δημιουργηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", επ' ωφέλεια της ένωσής μας, απαιτείται ως ελάχιστος αριθμός συμμετοχής είκοσι πέντε (25) εθελοντών αιμοδοτών, οι οποίοι απαρέγκλιτα πρέπει να παραβρεθούν στην 1η αιμοδοσία όταν αυτή πραγματοποιηθεί, προκειμένου στη συνεχεία εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα η σύσταση της ομάδας και λάβει αντίστοιχα αριθμό Μητρώου. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση αυτής.

Για το λόγο αυτό, επιθυμητό θα ήταν οι δηλώσεις επιθυμίας των εθελοντών αιμοδοτών να υπερβούν τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτούνται, έτσι ώστε καταστεί αρχικά δυνατή η δημιουργία αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τα μέλη μας που είναι εθελοντές αιμοδότες ή επιθυμούν να γίνουν, να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα, έως 10 Μαΐου 2019, με κάθε πρόσφορο μέσο στην ένωσή μας, προκειμένου αναληφθούν ενέργειες υλοποίησης αυτής.
 

                                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                 Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

                  Αντχος (Ε) Ντίγκος Νικόλαος                 Πχης (Ε) Κυριακόπουλος Κυριάκος

                         6940471480                                                 6943485099