Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων

ΘΕΜΑ : Παραμετροποίηση των Κριτηρίων Μεταθέσεων

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

 

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί διαχρονικώς τις οικογένειες των στρατιωτικών που έχουν παιδιά στο Λύκειο είναι και η μετάθεση.

 

Με το (β) σχετικό, τα μόρια του στελέχους, που στην οικογένεια του υπάρχει τέκνο που θα φοιτήσει στη Β΄ ή Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προσαυξάνονται κατά ελάχιστα μόρια προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Με την εν λόγω προσαύξηση των μορίων δεν επιτυγχάνεται η μη μετακίνηση του στελέχους (κατ' επέκταση και της οικογενείας του), με αποτέλεσμα, μαζί με την πίεση και το άγχος των εξετάσεων, η οικογένεια του στελέχους να αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο μετάθεσης. Επίσης, ακόμα και μετά το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων, το στέλεχος έχει να αντιμετωπίσει το ίδιο ενδεχόμενο να μετατεθεί, με αποτέλεσμα να συμβαίνει πολλές φόρες το τέκνο του στρατιωτικού να έχει επιτύχει την εισαγωγή  του σε κάποια σχολή και η οικογένειά του να μετακινείται σε διαφορετική περιοχή από την έδρα της σχολής επιτυχίας του. Το στέλεχος αναγκάζεται σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση (συντήρηση δύο σπιτιών σε δύο διαφορετικές πόλεις) ή ακόμα χειρότερα να κάνει αναστολή της φοίτησης του τέκνου στην σχολή επιτυχίας του μη μπορώντας να υποστηρίξει οικονομικά την φοίτηση του.

 

Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων και για τη δυνατότητα καλύτερης οικογενειακής ηρεμίας και προγραμματισμού προτείνεται η τροποποίηση της περίπτωσης ε΄ της παρ.1α (2) του άρθρου 5 του (α) σχετικού, όπως παρακάτω:

 

«Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων. Στελέχη που στην οικογένεια τους υπάρχει τέκνο που θα φοιτήσει στη Β΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζει σχολικό περιβάλλον εξαιρείται, με αίτηση του, κατά τη διαδικασία των δηλώσεων φρουρών προτιμήσεως, από τον σχεδιασμό των μεταθέσεων για τα επόμενα τρία (3) χρόνια».

 

Ο χρόνος εξαίρεσης από μετάθεση, κατά τη φοίτηση του τέκνου στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και ο επιπλέον χρόνος μετά την ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια του στελέχους να απαλλάσσεται από την αβεβαιότητα της επικείμενης μετάθεσης, την ευαίσθητη περίοδο κατά την προετοιμασία του τέκνου του για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων να μπορεί να λάβει υπόψη του και την φοίτηση του τέκνου στη σχολή επιτυχίας του, έτσι ώστε αν το επιθυμεί και δύναται στην Υπηρεσία, να μετακινηθεί σε φρουρά πλησίον αυτής εξασφαλίζοντας την δυνατότητα να υποστηρίξει τη φοίτηση του, γιατί είναι προφανές ότι είναι απαγορευτικό σε μία οικογένεια στρατιωτικού να συντηρεί δύο σπίτια σε δύο διαφορετικές περιοχές.

 

Η προτεινόμενη αλλαγή η οποία δεν επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος στην Υπηρεσία, επιτυγχάνει, όμως, έμπρακτα σημαντική ελάφρυνση στο στέλεχος και στην οικογένειά του (οικονομική και ψυχολογική), το απαλλάσσει από την αβεβαιότητα και επίσης του παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς και έγκαιρου προγραμματισμού της μετακίνησής του.

ΕΣΠΕΕΚΑΣ 79/2019 - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd