Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

1. Κατόπιν του ενημερωτικού σημειώματος της Π.Ο.Ε.Σ., σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων εορτών και αδείας μέσω του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας.

2. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι για την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση απαιτείται να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Στοιχεία Στελέχους

β. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (η θεώρηση μπορεί να γίνει στη Μονάδα – Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου)

γ. Πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Σ. (εδώ).

4. Η Ένωσή μας θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου οι σχετικές αγωγές να ασκηθούν εντός του έτους. Για περαιτέρω ερωτήσεις και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά με το Γεν. Γραμματέα της Ένωσής, ΕΜΘ Αλχια (ΠΖ) Ιωάννη Μάρκου.