Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, και ώρα 11:00, συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ., στο καφέ «Plaza” στη Βέροια.

 2. Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

α. Απολογισμός Έτους 2018

β. Οικονομικός Ισολογισμός Έτους 2018 – Προϋπολογισμός Έτους 2019

γ. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ. Λοιπά θέματα που θα προταθούν από τα μέλη

3. Παρακαλούμε για την καθολική συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου μας, διότι μόνο με τη συμπαράσταση και τη συνεισφορά στα κοινά όλων μας, μπορούμε να πετύχουμε τους σκοπούς της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου, με ταυτόχρονη ενημέρωση των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο.