Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Συνεχίζουμε την αναδρομική διεκδίκηση των δώρων - δεν χαρίζουμε τίποτα

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ. - Συνεχίζουμε την αναδρομική διεκδίκηση των δώρων - δεν χαρίζουμε τίποτα

ΘΕΜΑ : Αναδρομική Διεκδίκηση Δώρων και Επιδομάτων Εορτών και Αδείας

1. Σας ενημερώνουμε ότι όσοι και όσες δεν προέβησαν σε κατάθεση αγωγής για την αναδρομική διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων εορτών και αδείας μέσω του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, μπορούν να το πράξουν και το έτος 2019 (αφορά Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι 2017 – 2018).

2. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι για την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση απαιτείται να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Στοιχεία Στελέχους

β. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (η θεώρηση μπορεί να γίνει στη Μονάδα – Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου)

γ. Πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Σ. (εδώ).

4. Για περαιτέρω ερωτήσεις και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά με το Γεν. Γραμματέα της Ένωσής, ΕΜΘ Αλχία (ΠΖ) Ιωάννη Μάρκου.