Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καλεί τα μέλη της, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Κατερίνης «ΕΚΑΒΗ».

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Απολογισμός Έργου παρελθόντος έτους 2018

• Οικονομικός Ισολογισμός – Απολογισμός 2018 και προϋπολογισμός 2019

• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και έγκριση αυτής

• Δράσεις ΔΣ για το έτους 2019 και τρέχοντα θέματα (Αναδρομικά, Προσφυγές - Αγωγές κλπ)

• Ανακήρυξη επίτιμου μέλους

• Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από μέλος της Ένωσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του καταστατικού του σωματείου με τα ίδια θέματα προς συζήτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. Τονίζεται δε ότι, ενόψει της μη εισέτι ενεργοποίησης παρακράτησης Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας – Έτος ιδρύσεως 2017 της συνδρομής από το μισθοδοτικό φορέα ενός εκάστοτε μέλους όπως ορίζει ο Ν4407/2016, το ΔΣ της Ένωσης αποφάσισε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένα όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης μας μέχρι και σήμερα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μαζικής συμμετοχής στην συνέλευση. Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας