Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ. - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ. - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Προς τα μέλη της Ένωσης μας

         

Δράμα, 15 Φεβρουαρίου 2019

 

Σας γνωρίζουμε ότι, την Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού της Ένωσης, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο Δημοτικό Σχολείο Μικροχωρίου, στο Μικροχώρι Δράμας, με θέματα προς συζήτηση:

 

     - Απολογισμός έργου παρελθόντος έτους 2018.

     - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

     - Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2018 – προϋπολογισμός 2019.

     - Δράσεις 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του καταστατικού του σωματείου, με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

 

Επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο της Ενώσεώς μας. Ως εκ τούτου, η παρουσία σας δεν είναι απλώς σημαντική για τυπικούς λόγους, όπως αυτός της απαρτίας. Η παρουσία σας συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή σας στα Κοινά μας, κατά τα δημοκρατικά πρότυπα, στο πλαίσιο των οποίων οφείλετε να ελέγξετε τις ενέργειες του ΔΣ για το παρελθόν έτος και παράλληλα μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα γόνιμο διάλογο, όπου θα συζητηθούν και θα αναδειχθούν τυχόν προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό που υπηρετεί σε Μονάδες της περιφερειακής μας ενότητας.

 

Σας περιμένουμε σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή του σωματείου, έτσι ώστε να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΕΠ.ΟΠ. Επχίας (ΕΜ)

6999789449

ΕΣΠΕΕΔ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019 by on Scribd