Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Διεκδικούμε αναδρομικά τα επιδόματα - συνεχίζουμε όλοι μαζί

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Διεκδικούμε αναδρομικά τα επιδόματα - συνεχίζουμε όλοι μαζί
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Διεκδικούμε αναδρομικά τα επιδόματα - συνεχίζουμε όλοι μαζί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη, 15 Ιαν 2019

 

Το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΒΡΟΥ, ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, που αφορούν στη διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων και άδειας, μετά και τη νέα προθεσμία υποβολής (31 Ιαν 2019).

 

Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλούνται να τα προσκομίσουν σε συνεννόηση με το ΔΣ, πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία, για να αποφευχθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας.

 

Παρακαλείσθε όπως επισπεύσετε τη συλλογή των εγγράφων από πλευράς σας.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Έβρου θα προβεί στη συλλογή των εγγράφων ΜΟΝΟ για τα μέλη της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται όπως προσκομίσουν:

 

α. Έντυπο στοιχείων ενάγοντος στρατιωτικού.

 

β. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

γ. Ένα πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του υπόψη δικηγορικού γραφείου μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Το ποσό της συμμετοχής ανέρχεται σε 20,00 € για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών κατά το παρελθόν, μέσω του νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣ και 30,00 € για όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά.

 

Επιπλέον, γνωρίζεται ότι, όσοι συνάδελφοι διαμένουν εκτός Αλεξανδρούπολης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω διεκδίκηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα και το e-mail της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε προκειμένου να τους παρέχουμε διευκρινήσεις και κάθε δυνατή βοήθεια.

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Διεκδικούμε αναδρομικά τα επιδόματα - συνεχίζουμε όλοι μαζί