Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση των αναδρομικών - να μη λείψει κανείς

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση των αναδρομικών - να μη λείψει κανείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλεξανδρούπολη, 10 Νοε 2018

Το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν στην νέα αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας μέσω του νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣ, δικηγόρου Αθηνών, κ. Γεώργιο Αντωνακόπουλο.

Κατόπιν αυτού και λόγω του ότι τα χρονικά περιθώρια για την δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικότητας είναι περιορισμένα, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 18η Νοεμβρίου (Κυριακή), οπότε και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διεύθυνση Καρτάλη 2 από 10:00 εώς 12:00 π.μ   για τη συλλογή των υπόψη δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται όπως προσκομίσουν:

α. Έντυπο στοιχείων ενάγοντος στρατιωτικού.

β. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

γ. Ένα πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του υπόψη δικηγορικού γραφείου μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το ποσό της συμμετοχής ανέρχεται σε 20 € για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών κατά το παρελθόν μέσω του νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣ, και 30 € για όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Όσοι συνάδελφοι διαμένουν εκτός Αλεξανδρούπολης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω διεκδίκηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα και το e-mail της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε προκειμένου να τους παρέχουμε διευκρινήσεις και κάθε δυνατή βοήθεια.