Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας - Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας - Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

1. Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο σας έχουμε αποστείλει συνημμένα μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφά του, προσφάτως και ειδικότερα, μετά από δικαστική απόφαση ενδιαφέροντος, παρουσιάστηκε η δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί τελικώς, πριν την οριστική περικοπή τους.

2. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να  παρακαλέσουμε για την ενημέρωση των Συναδέλφων μας σχετικά με τα περιεχόμενα του συνημμένου ενημερωτικού εγγράφου, προκειμένου να μεριμνήσουν σχετικά.

3. Τα παραστατικά που απαιτούνται είναι:

α. Τα Στοιχεία του Στελέχους,

β. Η εξουσιοδότηση, θεωρημένη για γνήσιο της υπογραφής,

γ. Ένα πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας.

4. Επισημαίνεται ότι η Ένωσή μας πρόκειται να στείλει συγκεντρωτικά όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων απαρεγκλίτως έως τη 10η Νοεμβρίου 2018 ώστε να είναι εντός της προθεσμίας, ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την ανωτέρω ημερομηνία.