Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Ωράριο εργασίας και απαλλαγές

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Ωράριο εργασίας και απαλλαγές

Αξιότιμε Στρατηγέ.

Στο πλαίσιο μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό επιτρέψτε μας να αναφερθούμε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των οποίων και οι δύο (2) γονείς είναι στρατιωτικοί του ΣΞ (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών), σχετικά με τη μεταφορά των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία.

Το ΓΕΣ, με το σχετικό, ζήτησε από τις Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων να διευκολύνουν τα στελέχη της δύναμής τους για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου – παιδικού σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται, μεταξύ άλλων, απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως.

Συνάδελφοί / μέλη μας, μας ενημέρωσαν και ακολούθως σας θέτουμε υπόψη σας, ότι παρατηρείται το φαινόμενο, προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα το 40ωρο, να παρέχονται ώρες διευκόλυνσης έναντι απαλλαγών, με αναλογία μία (1) απαλλαγή για κάθε οκτώ (8) ώρες διευκόλυνσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαλλαγές που χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό διαρκούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες και όχι οκτώ (8), προτείνουμε - μέχρι την υιοθέτηση συγκεκριμένης πρότασης που έχει καταθέσει προς τον κ. ΥΕΘΑ η Ομοσπονδία μας επί του θέματος - την απομείωση μίας (1) απαλλαγής για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες διευκόλυνσης.