Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Υπόμνημα Προτάσεων

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Προτάσεων της

Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

 

στον

 

Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ξάνθης, Αντγο Χαράλαμπο Λαλούση

 

«Επί θεμάτων που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στα γεωγραφικά όρια της

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης»

 

          1.      ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Πρόταση 1η:    «Παροχή διευκολύνσεων στα στελέχη για την προσκόμιση των βιβλιαρίων υγείας στους ελεγκτές ιατρούς για θεώρηση.»

 

 (…)

 

Πρόταση 2η:    «Έγκαιρη ενημέρωση προσωπικού για την απουσία ιατρού κατά την ετήσια υγειονομική εξετάση.

 

(…)

 

Πρόταση 3η:    «Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του Στρατιωτικού Φαρμακείου Ξάνθης, στα πρότυπα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης.»

 

(…)

 

          2.      ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Πρόταση 4η:    «Πώληση υπηρεσιακού άρτου και αρτιδίων στο στρατιωτικό προσωπικό.»

 

(…)

 

Πρόταση 5η: «Μεταφορά συσσιτίου και φαγητού της ώρας της Λ.Α.Φ.Ξ. και Θερινού Αναψυκτηρίου Λ.Α.Φ.Ξ. στις οικίες των στελεχών μέσω ιδιωτικής μεταφορικής εταιρίας. Επέκταση του μέτρου και για το ΣΠ Ξάνθης.»

 

(…)

 

Πρόταση 6η: «Επέκταση ωρών λήψης γεύματος στη ΛΑΦ Ξάνθης – Δυνατότητα μεταφοράς του στα Στρδα.»

 

(…)

 

          3.      ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

 

Πρόταση 7η:    «Μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού που διαμένει στη Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή στα Στρατόπεδα της Ξάνθης όπου υπηρετούν με υπηρεσιακά οχήματα (λεωφορεία).»

 

(…)

 

          4.      ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

 

Πρόταση 8η:    «Ενιαία εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων έναντι της υπερωριακής απασχόλησης»

 

(…)

 

          5.      ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

Πρόταση 9η: «Έλεγχος επιπτώσεων στην υγεία των στελεχών μετά από ατύχημα σε υποδομές υγειονομικού ενδιαφέροντας εντός και εκτός Στρατοπέδων».

 

(…)

 

          6.      ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

Πρόταση 10η:  «Τακτικές συναντήσεις Δκτή Δ΄ΣΣ ανά τετράμηνο με Προέδρους Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας ενημερωτικού χαρακτήρα.»

 

(…)

 

* Η ανάλυση των προτάσεων έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη της Ένωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

Τσαπρούνης Βάιος

 

Παγωνίδης Δημήτριος

Ανθλγός (ΥΠ-Π)

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ)

τηλ. 6947401286

 

τηλ. 6971590685