Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - ΑΝΥΕΘΑ Πάνος Ρήγας: Θα εκπαιδεύσουμε τους τεχνικούς ασφαλείας των ΕΔ

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - ΑΝΥΕΘΑ Πάνος Ρήγας: Θα εκπαιδεύσουμε τους τεχνικούς ασφαλείας των ΕΔ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 020/2019 έγγραφό μας, σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των στρατιωτικών στα στρατόπεδα και τους τεχνικούς ασφαλείας, όπως τούτο κατατέθηκε δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας και Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Νικόλαο Νικολόπουλο (δείτε εδώ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Ρήγας απάντησε σχετικώς:

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα «Υποβολή αιτήματος της ΠΟΕΣ για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ΄ αρχάς, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταρτίστηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή, ήδη από το έτος 2007, το εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), το οποίο αναθεωρείται ετησίως και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι το ν.3850/2010 όπως ισχύει.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτούμενες ενέργειες - διαδικασίες για την υλοποίηση της αναθεώρησης του ΣΥΑ, σύμφωνα με το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), ISO 45001:2018, με εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού, σε συνάφεια με τις επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις, εκδίδουν εφαρμοστικές διαταγές και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ. Για το σκοπό αυτό, έχουν συσταθεί και λειτουργούν Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας στα Γενικά Επιτελεία και τις Μονάδες των ΕΔ, αντίστοιχα στο πλαίσιο της ανάλογης δομής διοίκησης.

Η καταγραφή τυχόν προβλημάτων και ελλείψεων που αφορούν στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, γίνεται στο πλαίσιο σύνταξης της Εκτίμησης Επικινδυνότητας από τους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας.

Πέραν της ανωτέρω διαδικασίας, το προσωπικό υποχρεούται να αναφέρει τυχόν καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

Όσον αφορά στα θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης, το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, από το έτος 2011, έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια ανά την επικράτεια, στα οποία μέχρι τούδε έχουν συμμετάσχει περί τα χίλια τριακόσια άτομα στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Τέλος επισημαίνεται ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή εκπαίδευσης των Τεχνικών Ασφαλείας των ΕΔ στο ΚΔΒΜ-2 του ΓΕΝ, διάρκειας εκατόν πενήντα ωρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σχετική εκπαίδευση στη Χώρα.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΥΕΘΑ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΣΠΕΕΚΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd