Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

ΘΕΜΑ  :   Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

 

ΣΧΕΤ   :  Αρ.πρωτ.284/13-Μαρ-18/ΠΟΕΣ

1.      Σε συνέχεια σχετικού, σας επανυποβάλλουμε το από 14-Φεβ-18 έγγραφό μας με αρ.πρωτ.010/2018.

2.      Επιπρόσθετα των ανωτέρω αιτείται ληφθεί υπόψιν ότι επειδή το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας βασίζεται σε ένα δαιδαλώδες και κατ’ επανάληψη τροποποιημένο νομικό πλαίσιο, εκτιμούμε πως πρέπει να γίνει συγκέντρωση των ενεργών σχετιζομένων επιδομάτων, τα οποία στη συνέχεια να ελεγχθούν από μια επιτροπή εργασίας της ΠΟΕΣ ως προς τις όποιες ομοιότητες με περιπτώσεις εντός των ΕΔ και ακολούθως να γίνει μια συγκεντρωτική πρόταση που απλώς να ζητάει την εφαρμογή των ισχύοντων εξίσου.