Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Εγγραφή στο ΗΚΕΛΥ
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

 

ΘΕΜΑ  :   Εγγραφή στο ΗΚΕΛΥ

ΣΧΕΤ   :   α.   Αρ.πρ. 088/19-Οκτ-18/ΕΣΠΕΕΚΑ

                β.   Φ. 900α/1846/16284 από 23 Νοε 18 («Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»)

1.       Σας γνωρίζουμε ότι μέλος μας, στέλεχος του ΠΝ, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, ασχολήθηκε με την εγγραφή και ταυτοποίηση, τόσο του ιδίου, όσο και προστατευομένων μελών του, στο ΗΚΕΛΥ, επί τη ευκαιρία προγραμματισμένου ραντεβού.

2.       Από όσα μας επιβεβαίωσε σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν με το (α) σχετικό, όντως υφίστανται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία ταυτοποιήσεως, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ, σημαντικότερες εκ των οποίων είναι, αφενός η επικαιροποίηση / απλοποίηση των δικαιολογητικών, αφετέρου η δυνατότητα αποστολής αυτών αντί για παρουσία διά ζώσης, για τις περιπτώσεις που το Στέλεχος υπηρετεί μακράν Αττικής.

3.       Εντούτοις, το μέλος μας, μας γνωστοποίησε ότι κατέστη αδύνατο να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού για τη σύζυγό του για συγκεκριμένη κλινική του ΝΝΑ, διότι αυτή πλέον έχει περάσει στο ΗΚΕΛΥ και ως εκ τούτου πρέπει το ραντεβού πρέπει να κλειστεί διαδικτυακά.

4.       Από την στιγμή που αυτό ισχύει, αυτομάτως καθίσταται σαφές ότι η εγγραφή στο ΗΚΕΛΥ δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική για όλα τα στελέχη, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από το (β) σχετικό.

5.       Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προς ενημέρωση των Στελεχών του ΠΝ.

6.       Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.