Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Κοινωνικό Μέρισμα

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Κοινωνικό Μέρισμα

 

ΘΕΜΑ  :   Οικονομικά (Κοινωνικό Μέρισμα)

 

1.      Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, κατά τους τελευταίους μήνες του έτους 2017 έλαβε χώρα η παροχή Κοινωνικού Μερίσματος που αφορούσε υπό αυστηρές προϋποθέσεις μέρος του πληθυσμού και κατ’ επέκταση και Προσωπικό των ΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούσε τις απαιτήσεις.

2.      Ειδικότερα για την περίπτωση κατοίκων νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αποδειχθεί η μόνιμη κατοικία λαμβανόταν υπόψιν η φορολογική δήλωση έτους 2016, όμως το γεγονός αυτό απέκλειε αυτομάτως ενδεχόμενους δικαιούχους οι οποίοι το 2016 υπηρετούσαν σε άλλη περιοχή (πχ ηπειρωτική) και έλαβαν μετάθεση το 2017 σε περιοχή της περιφερειακή μας ενότητας η οποία αυτομάτως τους καθιστά δικαιούχους.

  3.      Με δεδομένη την εν λόγω αδικία εις βάρος πιθανών δικαιούχων οι οποίοι δεν κατέστη εφικτό να ελέγξουν κατά πόσον δικαιούνται το εν λόγω επίδομα καθ’όσον το σύστημα τους απέκλειε σε προηγούμενο στάδιο λόγω τόπου κατοικίας, σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα επαναξιολόγησης της χορήγησης επιδόματος, κατ’ εξαίρεση για τους δικαιούχους της περιφερειακής μας ενότητος, η οποία αποτελείται από ακριτικά νησιά.